Algemene Voorwaarden

Door in te schrijven en het acief gebruiken van het Start-Plezier.com programma gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die in deze overeenkomst worden genoemd. Start-Plezier.com mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden geïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun primaire contactemailadres dat is opgegeven tijdens het inschrijven bij Start-Plezier.com. Als een wijziging onacceptabel voor je is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als je vervolgens blijft deelnemen aan het Start-Plezier.com programma nadat wij je op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst, is deze nieuwe overeenkomst bindend.


Verantwoordelijkheid van de Leden: Je moet minimaal 16 jaar zijn of ouder om te mogen deelnemen aan dit programma. Ons programma is open gesteld voor mensen uit Nederland e België en verder uit alle landen ter wereld voor zover dit door de lokale wetgeving is toegestaan. Je gaat ermee akkoord dat je gebruik moet maken tijdens het inschrijven van je eigen naam en email adres, je mag geen valse identiteit aannemen. Je mag niet meerdere keren inschrijven met verschillende emailadressen. Je computer mag niet ook door een ander persoon gebruikt worden die ook een account heeft bij crazymails.nl . Je zult de combinatie van je emailadres/wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot je account, het is jouw verantwoordelijkheid om deze informatie geheim te houden, je mag deze informatie veranderen door in je account in te loggen en naar de link "Mijn gegevens" te gaan. Je bent hoofdverantwoordelijk voor alle gebruik van je crazymails.nl account inclusief de toestemming die je aan een ander geeft om je account te gebruiken. Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door Strart-Plezier.com wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en eventueel gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen.

 

De relatie tussen beide partijen:

Het lid en Start-Plezier.com zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen jou en Start-Plezier.com dan ook. Je moet begrijpen dat je niet de mogelijkheid hebt om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens Start-Plezier.com . Je mag geen beloftes doen, niet op je site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken.

Beperking van aansprakelijkheid: Strart-Plezier.com is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het Start-Plezier.com programma, ook al is Start-Plezier.com op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, Start-Plezier.com beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Wat is NIET Toegestaan op Start-Plezier.com: